Rød advarselslampe

Lys i rød advarselslampe for kølevandstemperatur.
Hvis den røde lampe for køling lyser skal problemet straks undersøges. Man kan forårsage alvorlige skader på motoren, dvs. stemplet kan sætte sig og rive cylinderforingerne, hvis man fortsætter på trods af den røde advarselslampe.

Stands motoren. Kontroller, om der er vand under (eller over) dørken i kahytten.

Årsagen til problemet kan være følgende:

•Lukket søvandsindtag. Så får motoren ingen kølevand. Åbn for ventilen.


•Hvis der er vand under dørken er problemet en utæt kølevandsslange før eller efter kølevandspumpen. Luk for søvandsventilen. Skift den utætte slange. Det er en god ide at have passende slangestykker i reserve samt 2 rustfri spændbånd. Husk at genåbne søvandsventilen efter reparationen.

Man kan undgå dette problem ved at kontrollere kølevandsslangerne grundigt ved forårsklargøringen. Vær især opmærksom på steder hvor slangen bøjes eller belastes, samt ved spændbåndene.


•Søvandsfilteret kan være tilstoppet.

Man kan som regel undgå dette problem ved at kontrollere dette filter ved forårsklargøringen.


•Kølevandspumpens impeller kan være defekt. Udskift impelleren.

Man kan som regel undgå dette problem ved at kontrollere impelleren ved forårsklargøringen.Vær opmærksom på evt. revner i gummiet. Så skal den skiftes med det samme.

Bemærk: Hvis motoren har været kørt varm uden problemer, har været stoppet i kort tid, og så startes igen, så kan den røde lampe lyse, fordi restvarmen fra motorblokken har varmet temperaturføleren op over den normale driftstemperatur. Hvis kølevandssystemet fungerer skal advarselslampen slukke efter ganske kort tid.