Renovering

Renovering af motor.
Mere end 25 år med massevis af koldstarter sætter sine spor på selv den mest slidstærke diesel motor. Har motoren ikke tidligere været renoveret er det måske ved at være tid nu.

En koldstart er når motoren ikke har kørt længe og smøreolien er løbet bort fra lejerne og forårsager en tør overflade i lejerne. Dette forårsager ekstra stort slitage. Ifølge instruktionsbogen skal motoren køre 5 minutter i tomgang efter en koldstart inden motoren belastes. Hvor mange gør det?

Der findes forskellige tegn på en slidt motor:

•Raslen og metalliske lyde når motoren kører.


•Forurenet sort olie.


•Gummihætten over olieudsugningsrøret hopper af, eller der kommer olie ud der.


•Sodende udstødningsgas.


•Træt motor, som har ringe effekt og forbruger meget diesel.

Det der slides er krumtaplejer, stempelringe og cylinderforringer.

Slidte krumtaplejer forårsager raslen og metalliske lyde.

Slidte stempelringe og cylinderforringer forårsager at udstødningsgasser kommer ned i krumtaphuset. Olien forurenes og der skabes et overtryk som kan få olien til at trykkes ud gennem olieudsugningsrøret eller få hætten til at hoppe af. Specielt hvis stemplet har sat sig og beskadiget cylinderforingen. En beskadiget impeller eller tilstoppet kølevandsindtag giver hurtigt en overophedning som kan få stemplet til at sætte sig.

Skifter man sliddelene så bliver motoren som ny igen. Er stemplet skadet skal det også skiftes, og prisforskellen mellem komplet stempel med stempelringe og et sæt nye stempelringe er ikke så stor, en ca. 400 kr.

Hvis man indlever motoren for renovering skal ventilerne også slibes, der skal gennemføres en almindelig service, og motoren skal rengøres.

Motoren kan bemærkelsesværdig enkelt løftes ud og ind gennem forlugen. Demonter generatoren og det halvmåneformede fæste, og løft motoren i krogen. Vær opmærksom på at cylindertoppen hele tiden skal hælde opad så der ikke kommer olie ind i ventilhuset.

En motor med nye cylinderdele skal køres til. I optil 50 timer skal motoren køre med forskellige omdrejningstal, men aldrig på max. belastning. I løbet af de første 10 timer kan al olien forbruges, så kontroller olieniveauet ofte i begyndelsen. Efter 10-15 timer skal man skifte olie p.g.a. metalrester i olien fra tilkøringen.

Få et tilbud fra flere forskellige motorværksteder. Renoveringsopgaven er enkel, og tager ikke mere en 8-10 arbejdstimer, hvis motoren indleveres. Med en omkostning på 8000-10000 kr. fås en ny motor som forhåbentlig fungerer yderligere 20 år.

Reparationstips (Priser i 1999 kr.)

Hvis I absolut ønsker at gøre arbejdet selv kan man nok spare nogle penge, men man skal være tålmodig, omhyggelig og systematisk. Det som skal udskiftes er:

1.Stempelringe, ca. pris 800 kr., helst komplet sæt med både stempel og stempelringe, ca. pris 1200 kr. Ved udskiftning af stempelringe på stemplet kommer der nemt ridser i stemplet som efterfølgende kan forårsage udstødsgas i krumtaphuset, derfor er det sikrest at købe det komplette sæt.


2.Krumtapslejer, ca. 400 kr.


3.Toppakning, ca. 150 kr. En toppakning kan ikke genanvendes.


4.Pakninger til udstødsrør, ventilkappe, låg til krumtaphus (2 stk.) og evt. for startmotoren, ialt ca. 250 kr.

Cylinderforing koster ca. 1500 kr., men den kan man normal ikke udskifte selv. Man kan evt. tage motoren til et bilværksted og få det gjort der.

Den efterfølgende beskrivelse forudsætter, at cylinderforingerne ikke udskiftes.

Værktøj som behøves ved renovering udover det normale værktøj i garagen er:

1.Momentnøgle (3.0 kpm, 30 Nm og 8,8 kpm, 87 Nm). Observer, at man altid skal oliere gevindet før stramning med momentnøgle.


2.Honingsværktøj. Kan købes for ca. 120 kr. i BilTema. Anvendes til slibning af cylinderforinger.


3.Cylindermontageværktøj. Kan købes for ca. 120 kr. i BilTema. Holder på stempelringene ved monteringen.


4.Forlængelsedele til topnøgle, ca. 400 mm, Behøves for at nå startmotorens nederste bolt.

Hvis man synes at det er enklere så kan man lade motoren blive siddende i båden. Følg nøje anvisningerne i håndbogen. Derudover er der følgende tips:

1.Hav dåser, æsker eller lign. ved hånden til at lægge skruer og dele ved adskillelse. Det er en god ide at sætte skruerne på plads igen for ikke at forveksle, miste eller at glemme at montere disse senere.


2.Demonter udstødssystemet fra motoren. Hvis operationen foregår mens båden er i vandet, så bind udstødsslangen op, så du ikke ved et uheld får fyldt båden med vand på grund af hæverteffekt i slangen.


3.Demonter brændstofpumpe, filter og slanger.


4.For at fjerne startmotoren skal generatoren løsnes. Hold rede på alle kabler som tages af, og skriv op hvordan de var tilsluttet. Startmotoren kan derefter blot lægges ved siden af. Generatoren behøver ikke demonteres.


5.Demonter låget til krumtaphuset og den indenfor siddende krumtapshusventilation. Rørbukningen sidder opad indvendig. Dette er ikke helt nemt at se fordi en vinkel i pladejern berør ved låget i denne situation. Kontroller at ventilmembranen er uskadt og slutter tæt i den ene side retning og kan åbne i den anden retning.


6.Ved demontage af topstykket kan vippearmene til ventilerne og ventilløfterstængerne falde af. Kontroller ved montage at vippearmene ikke er ombyttede, men træffer midt på ventilerne.


7.Rengør topstykke og cylindertop for resterne af toppakningen. Undgå at ridse eller beskadige overfladerne. Skyl vandkanalerne igennem, og rens aftapningshanen.


8.Fjern forsigtigt kokslaget på indersiden af cylinderen over topkanten. Undgå at ridse eller beskadige cylinderforingen.


9.Når stemplet tages ud holdes om plejlstangen, så den ikke ridser cylinderforingen. Før hånden ind igennem hullet til krumtaphuset for at undgå at plejlstangen ridser. Dette er også vigtigt ved montering. Plejlstangen har skarpe kanter som kan beskadige cylinderforingen. Bemærk ved demontage hvorledes plejlstangen sidder, så den vendes på samme måde ved montering.


10.Cylinderforingen skal hones, dvs. slibes så den glasagtige overflade forsvinder. For at undgå at slibestøv kommer ind i krumtaphuset placeres en klud i krumtaphuset lige under cylinderen. Honingsværktøj må ikke anvendes tørt. Affedtningsvæske er tilpas smørende. Spray affedtningsvæske ofte på slibestene og i cylinderen. Honingsværktøjet må ikke forskydes aksialt så der kan komme aksielle slibekanter. Tryk værktøjet sammen ved ind og udtagning. På grund af pladsen kan en boremaskine ikke anvendes som drivkraft til honingsværktøjet. Man må dreje det med hånden, eller evt. anvende en fleksibel kobling til en langsomt roterende boremaskine. Slib indtil overfladen bliver mat i hele cylinderen. Man må passe på ikke at slibe for meget. Rengør med ren klud og olie for at fjerne sliberester og affedtningsmiddel fra slibningen.


11.Med cylindermonteringsværktøjet klemmes stempelringene sammen om stemplet. Man skal ikke klemme for hårdt, da stempel med ringe skal kunne glide inden i cylindermonteringsværktøjet. Sørg for at åbningerne i stempelringene er 90 grader forskudt. Anvend ikke vold med montering. Stempelringe er hårde men sprøde.


12.Smør krumtaplejerne med olie og spænd skruerne med momentnøgle.


13.Smør alle lejer i vippearme, mm. Det tager nogen tid inden oliepumpen har tilstrækkeligt tryk efter at motoren har været tømt for olie.


14.Spænd de 4 olierede topstykkebolde med momentnøgle.


15.Juster ventilspillerummet (0,2 mm) efter at topstykket er spændt. Senere når motoren har kørt nogle timer skal topstykkeboltene efterspændes og der skal ventilspillerummet efterkontrolleres.


16.Tørn motoren med håndsvinget og kontroller at alt fungerer som det skal.


17.Monter alt udvendigt og udluft brændstofsystemet.


18.   Kontroller alle kabler, skriver slanger, mm. Kontroller alt     Fyld olie på.


•Åbn for kølevandsindtag.


•Start motoren.

Nu skal alt fungere, og motoren gå bedre. Hvis der stadig er dårlig kompression og overtryk i krumtaphuset så skal motoren indleveres for udskiftning af cylinderforing. I så fald har man gjort unødigt arbejde og mistet en toppakning.

Originalartikel skrevet af Torsten Andersson, U.P.A.
Oversat til dansk af Torben Rottbøll Andersen